whatsapp

Çinko Metal Kenet Sistemleri

Çinko Metal Kenet Sistemleri
Çift Kenet Sistemler

Çift Kenet Sistemler

Çift kenetli sistemler, çinkoya özgü burgulu birleşimler ve klasik kenet sistemler için ileri bir aşamadır. Literatürde 1899 yılından beri bilinen bu sistem,eğimi 25° 'nin altındaki çatılarda ilk tercih olarak kabul edilmektedir. Uygulanabileceği en düşük çatı eğimi 3°'dir (yakl. %5,2). "Çift Kenet" tanımı, klasik tabir edilen doğrusal (boyuna) birleşimlerin iki kez bükülmesini ifade eder. Uluslararası düzeyde önceden profillenen levhalardan oluşan, 25 mm'lik kenet hadve yüksekliğine sahip çift kenetli sistem kabul edilmiştir.

Kenet levhaların bükülmesi ve kapatılması manuel veya kenet makinesi sayesinde mekanik olarak yapılabilmektedir. İçbükey-dışbükey veya konik uygulamaların kullanıldığı özel tasarımlar da sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir. Sunduğu farklı detay çeşitleri sayesinde hem geleneksel hem de modern mimari yapılara uygunluk göstermektedir.

Klasik Kenet Sistemi

Klasik Kenet Sistemi

Klasik Kenet Sistemi, geleneksel çatı uygulayıcılarının teknik literatüründe oldukça yeni bir gelişmedir: İlk olarak 20. yüzyılın başlarında adı geçen bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğimi 25°'den - karlı bölgelerde 35°'den - fazla olan çatılar için uygun sistemdir. Levhalarn yalnızca bir kez gerekli açıda bükülerek kapatılmasıyla oluşan bu sistem, Çift Kenet Sistemi ile karşılaştırıldığında ısı değişikliklerine bağlı uzunluk değişimlerini daha iyi karşılar. Bunun sonucunda yüzeyde oluşacak dalgalanma en aza indirgenir.

Klasik Kenet Sistem, güçlü eğime sahip metal çatı kaplamalarının görünen yüzeylerinde ve parapetler, çatı katları veya mansard çatıların dikey, eğik veya yatay uygulamalarında tercih edilmektedir. Bu sistem, geniş yüzeyli projelerde Çift Kenet Sistemi'ne göre görsel açıdan daha canlı ve güçlü hatlara sahip bir yapı oluşturmaktadır.
Kepli Geçme Sistem

Kepli Geçme Sistem

Kepli Geçme Sistemler, günümüzde hala kullanılmakta olan metal kaplama tekniklerinin en geleneksel olanıdır. RHEINZINK-Kepli Geçme Sistem, levhalar arasına çinko esaslı RHEINZINK kep profillerinin monte edildiği doğrusal (boyuna) birleşimlerin bir çeşididir.

RHEINZINK Kepli Geçme Sistemde kılavuz profilleri ve kepleri tek bir süreçte 6 metre uzunluğa kadar üretilir. Daha uzun boylar için rulo şekillendirici makineler kullanılır. Aynı zamanda kepler, standart olarak 3 metre uzunlukta da üretilmektedir. Bu sistem 3°'den başlayan çatı eğimlerine uygun olup ilave yalıtım malzemesi gerektirmez.

RHEINZINK Kepli Geçme Sisteminin optimizasyonu için üç adet ilave sistem bileşeni geliştirilmiştir: alışılagelmiş ahşap çıtaların yerini alan 1.0 mm kalınlıkta galvanizli çelikten imal aynı zamanda sistem tespit elemanı görevi gören kep kılavuz profili. Saçak ucu bitişi için önceden şekillendirilmiş sonlandırma kep profili ve mahya veya duvar bağlantılarında kullanılan bitiş profilleri. Bunlar sayesinde RHEINZINK Kepli Geçme Sistemi en rasyonel kaplama türleri arasında yerini almıştır.

Arduvaz Sistemler

Arduvaz Sistemler

Arduvaz Sistemlerin kullanımı çatı kaplamalarında da artmaktadır. RHEINZINK-Dar Seri Kaplamalar (kare ve karo şeklinde) ie karmaşık geometrik yapılarda bile güvenilir ve görsel açıdan etkileyici çözümler gerçekleştirilebilir. Bu sistemin klasik uygulama alanları olarak bacalar, kuşluklar (güvercinlikler) ve çatı kalkan duvarları sayılabilir. RHEINZINK-Geniş Seri Kaplamalar, geniş yüzeyli çatı ve cephe kaplamalarında etkisini göstermektedir. Kare ve karo plakaların gelişiminde bir sonraki aşama olarak değerlendirilen bu kaplamalar, sadece sundukları görsel estetik ile değil aynı zamanda sağladıkları yapısal avantajlar ile de dikkat çekicidir.

Farklı boyutlarda arduvaz plakaların kullanılması, yüzeylerde farklı tasarım alterbatiflerine olanak tanır. Metalik gri yüzey alternatifinin kullanılması ile zamanla ürün üzerinde doğal yollarla oluşan patina tabakasının yarattığı renk farklılığından doğan nüans nedeniyle çok farklı bir etki yaratılmaktadır.

İnönü Mah. Kartal Cad. No 96/B Ataşehir/İstanbul

facebook instagram